/

Back to home page

Europe Dutch Politics PvdA CDA VVD D66

Campagne-toespraak Lousewies van der Laan in Leiden

   Mon 20/01/2003

Beste mensen,Op 12 april van dit jaar wordt er een referendum gehouden over de uitbreiding van de Europese Unie. In Hongarije. Op 16 mei volgt dan Slowakije, en daarna komen er nog acht referenda in acht verschillende landen. In 10 landen mag de bevolking zich uitspreken over de uitbreiding van de EU. Maar ú mag dat niet. Want in Nederland is daar geen tijd voor, vonden de partijen van Jan-Peter Balkenende, Gerrit Zalm en Wouter Bos. Het is maar dat u weet bij wie in ieder geval níet moet zijn als u zélf ergens het laatste woord over wilt hebben. Ik zit nu ruim drie jaar in de politiek, en die drie jaar heb ik doorgebracht in Europa. Ik heb lang geaarzeld om mij kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. En ik zal eerlijk bekennen waarom. Wie Nederland als referentiekader neemt van de politiek, zal zo wel wat vooroordelen hebben over het Europees Parlement. Zoiets geldt ook voor wie vanuit Europa naar de Tweede Kamer kijkt; dat is dan toch een beetje de gemeenteraad van Nederland. Daarmee wil ik overigens niets zeggen ten nadelen van de Tweede Kamer, noch van de gemeenteraad. Want de Tweede Kamer staat veel dichter bij mensen dan het Europees Parlement, zoals de gemeente mensen directer raakt dan het Rijk. Alleen het blikveld is soms wat beperkter. Dat Europa zich niet in de warme belangstelling van veel Nederlandse politici of kiezers mag verheugen, dat wisten we al. D66 heeft meer dan eens de vinger op die zere plek gelegd. Het is ook geen nieuw gegeven dat de Nederlandse politiek zich nog altijd terugtrekt binnen de veilige muren van het Binnenhof om van daaruit zo nu en dan een stedentrip te maken naar Hilversum of Aalsmeer.Maar de laatste week voor de verkiezingen lijkt zelfs dat Binnenhof een maatje te groot voor de Nederlandse politiek. Die heeft zich verder teruggetrokken tot een oppervlakte van een paar luttele centimeters… het voorhoofd van Wouter Bos. D66 gelooft niet dat de politiek een soap, of een Big Brother mag zijn. Waarin het alleen maar draait om de vraag wie de grootste wordt of om wie het met wie gaat doen. Waarin politici het debat welbewust omvormen tot een spelshow. Vanavond zeg ik het; nee, toch niet. U kijkt morgen toch weer? Met al die commotie om de PvdA-premier zou je haast gaan denken dat Nederland een normaal, democratisch land is waar je die man of vrouw ook inderdaad zelf kunt kiezen. Terwijl de bewoners van het Binnenhof zich blind staren op het voorhoofd van Wouter Bos, staat er een oorlog op uitbreken waarin Nederland mogelijk betrokken zal worden. De internationale politiek is geen terrein waar wetten en regels de doorslag geven; het is een haast primitief spel waarin het helaas vaak neerkomt op het recht van de sterkste. D66 is daarin niet naïef. Maar juist omdat wij ons realiseren hoe het gaat in de praktijk, weten we hoe hard we moeten vechten voor een echte internationale rechtsorde. De Verenigde Naties zijn het enige instrument dat we daartoe hebben – en zelfs dat is eigenlijk niet meer dan een instrument-in-wording. Als de VN onnodig buiten spel wordt gezet, ondermijnt dat haar gezag. Daarom is het zo onverstandig van de regering al spierballentaal te spreken vóórdat de VN-wapeninspecteurs hun werk hebben kunnen doen. Is het doel nu, om George W Bush Saddam te laten afzetten? Of moet het doel zijn: ervoor zorgen dat Irak niet over massavernietigingswapens kan beschikken? Dat laatste is het doel van de internationale gemeenschap, en moet wat D66 betreft ook de inzet van Nederland zijn.Weet u, ik kan mij best voorstellen dat veel kiezers nog niet weten waar zij op moeten stemmen. Stel je voor, je kijkt naar één van de lijsttrekkersdebatten op televisie. Aan de rechterzijde van de tafel hoor je iets beweren dat er op neerkomt dat Nederland de VS maar gewoon moet volgen. Maar stel nou dat je niet wilt dat George W Bush het allemaal voor het zeggen heeft? Dan luister je naar de mensen aan de linkerkant van de tafel. Maar zij willen miljarden bezuinigen op defensie. Als zij hun zin krijgen weet je zéker dat Europa nooit een serieuze militaire macht zal vormen. En dus dat George W Bush helemaal geen tegenwicht meer hoeft te verwachten. Als dat de enige opties zijn die je krijgt voorgeschoteld, dan wéét je weer waarom Thom de Graaf ook aan die tafel hoort te zitten.Wie de campagne volgt, kan goed zien dat sommige partijen de adviezen van de Amerikaanse spin-docters goed naleven. Wie wil winnen, moet inspelen op twee sentimenten: fear en greed, ofwel: angst en hebzucht. De VVD is daar het meest schaamteloos is; wie hun commercials op TV bekijkt ziet dat de VVD zich onder Gerrit Zalm definitief heeft omgevormd tot een portemonaie-partij. Maar ook de angst komt ruim aan bod. Ik citeer een uitspraak van CDA-minister Donner van deze week: ‘De criminaliteit onder kinderen verhardt zich op dit moment’. We moeten nu dus zelfs bang zijn voor onze kinderen. Maar gelukkig heeft het CDA van Balkenende een goed voorstel om de straat weer veilig te maken: een identificatieplicht voor kinderen vanaf 12 jaar. Is dat visie? Bouwen we zo aan een betere toekomst? Ik zal zeggen wat visie is. Dat is zorgen dat kinderen in de klas zitten, bij voorkeur een klas waar nog een leraar voor staat. We mogen ons niet neerleggen bij die 10% van alle jonge Nederlanders die de school voortijdig verlaten. We moeten juist nu investeren in onderwijs. Ik zeg het nog maar een keer: D66 wil ruim twaalf maal zoveel investeren in scholen, in leraren, in kennis en innovatie als het CDA en ruim vijfentwintig maal zoveel als de VVD. Van alle partijen heeft D66 met afstand het meeste geld gereserveerd voor onderwijs en met hele goede redenen. En tja, dan denk ik bij mijzelf: zijn wij nou zo slim, of zijn zij nou zo dom? Wie van u de afgelopen week de nationale IQ-test op BNN heeft gezien die kent het antwoord: het is allebei een beetje waar.Ik ben blij dat er in ieder geval één lijsttrekker is die niet probeert in te spelen op fear of greed, maar die een vísie naar voren brengt. Een positieve visie voor een toekomst, waarin werk en welvaart zijn gegarandeerd door dynamiek en een goed geschoolde bevolking. Waarin veiligheid een vanzelfsprekendheid is, onder meer doordat kinderen gewoon hun school afmaken. Een land waarin ruimte is voor rust en groen, waarin mensen niet tegenover elkaar worden gezet, maar náást elkaar. Mensen, die zélf bepalen hoe zij hun leven leven. Een land waarin de politiek integer, open en echt controleerbaar is. Een land dat niet naar binnen is gekeerd, maar dat vol zelfvertrouwen meedoet in Europa. En over zelfvertrouwen gesproken: ik maak mij niet zoveel zorgen over aanstaande woensdag. Uiteindelijk denken mensen toch goed na over wie zij hun vertrouwen willen geven voor vier lange jaren. En dan ben ik absoluut van overtuigd dat heel veel mensen zullen zeggen: die Thom de Graaf, die heeft het van allemaal toch het best begrepen. Daarvan wéét je wat je er aan hebt. Niet de waan van de dag, wel de lange termijn. En daar heeft Nederland juist nu zo ontzettend veel behoefte aan.