/

Back to home page

War, Peace and Development Europe D66 European Parliament

Anti-terrorisme voorstellen EU niet voldoende

   Wed 19/09/2001

"Duidelijk onvoldoende," beoordeelt D66 de maatregelen na de aanslagen in de Verenigde Staten, die de Europese Commissie vandaag tegen terrorisme heeft voorgesteld. "Als de EU serieus terrorisme wil bestrijden moeten de lidstaten meer prioriteit geven aan sameenwerking binnen Europol en Eurojust, hun veto opgeven en witwassen van criminele gelden harder aanpakken."

D66 beoordeelt de maatregelen tegen terrorisme, die de Europese Commissie vandaag heeft voorgesteld als "duidelijk onvoldoende" na de aanslagen in New York en Washington. Lousewies van der Laan, Europees fractievoorzitter, vindt dat de voorstellen die zijn aangekondigd door Commissaris Antonio Vitorino van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn voorbijgestreefd door de gebeurtenissen in de VS: "De voorstellen van de Commissie nemen de meeste aanbevelingen uit het rapport van het Europees Parlement van 5 september mee en zijn een belangrijke stap vooruit. Maar dat is onder de gewijzigde omstandigheden echt niet voldoende." De week voor de aanslagen deed het EP voorstellen om onder andere een gezamenlijk opsporings- en arrestatiebevel in het leven te roepen en de formele uitleveringsprocedures voor terroristische misdrijven af te schaffen.

In het licht van de tragische gebeurtenissen van afgelopen week zijn de voorgestelde maatregelen door de Commissie duidelijk onvoldoende. D66 wil ook actie om samenwerking met landen buiten de EU te verbeteren. Verder moeten de competentieconflicten tussen juridische instellingen opgelost worden en moet er ook een einde komen aan het nationale veto dat van toepassing is op een belangrijk deel van de politie-samenwerking, dat daardoor te blokkeren valt door elke lidstaat. "De lidstaten moeten meer prioriteit geven aan samenwerking met Europol en Eurojust en besluitvaardig handelen om het witwassen van geld door criminelen te bestrijden, wil de EU serieus terrorisme kunnen bestrijden". Om de balans tussen veiligheid en vrijheid te behouden, moet de besluitvorming op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken een kernbevoegdheid worden van de EU. Hierbij moet het onderworpen worden aan het democratische overzicht en de legitimiteit van het Europees Parlement.

Lousewies van der Laan is fractieleider van D66. Deze partij is lid van de Europese Partij van Liberaal Democraten (ELDR), die het initiatief heeft genomen voor het rapport van het Europees Parlement over de strijd tegen terrorisme dat 5 september werd aangenomen.