/

Back to home page

War, Peace and Development Europe D66 European Parliament

D66 Resolutie wil dat EU rol van het recht benadrukt bij optreden in Midden-Oosten

   Fri 11/05/2001

De D66-fractie in het Europees Parlement heeft een resolutie opgestelt, die zowel Israël, de Palestijnse Autoriteit als de Europese Unie oproept de rechtstaat te respecteren. Lousewies van der Laan: "De Europese Unie moet allereerst de hand in eigen boezem steken. Zij mag niet langer illegale importen uit de bezette gebieden accepteren. Als wij de partijen in het Midden-Oosten willen oproepen de regels van de rechtstaat te handhaven, dan zullen wij dat zelf in de eerste plaats moeten doen."

De Europese Unie mag niet langer illegale importen uit door Israël bezette gebieden gedogen. Dit stelt de D66-resolutie over de situatie in het Midden-Oosten die aanstaande woensdag in het Europees Parlement in stemming zal worden gebracht. Volgens initiatiefnemer Lousewies van der Laan moeten de landen van de EU met één mond spreken richting Israël en de Palestijnse autoriteit. Daarbij moet de beëindiging van het geweld en de handhaving van het recht centraal staan. Daarom moet de EU zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit aanspreken op de huidige situatie van rechteloosheid.

De resolutie zal namens de liberale groep in het Europees Parlement worden ingebracht. Van der Laan: "Israël hecht weinig tot geen waarde aan de politieke opvattingen van de EU-landen, zij heeft de VS tot 'favoriete vredespartner' uitgeroepen. Wat de EU echter wel zou kunnen doen, is proberen haar interne meningsverschillen te overstijgen en het signaal af te geven dat handhaving van het recht de enige manier is om tot vrede te komen."

Van der Laan vindt dat de EU daarbij ook de hand in eigen boezem moet steken: "Als wij willen dat het recht terugkeert in het Midden-Oosten, moeten wij onszelf natuurlijk ook aan de principes van de rechtstaat houden. De EU gedoogt illegale importen uit door Israël bezette Palestijnse gebieden, terwijl dit tegen onze eigen regels ingaat. Als wij hier zelf de weg van de minste weerstand verkiezen dan verliest elk pleidooi van de EU-landen zijn geloofwaardigheid. Het stoppen van die importen is daarin de eerste stap die de EU moet ondernemen."

De resolutie van Van der Laan wijst op een aantal concrete schendingen van het recht door beide partijen in het conflict:

Israël moet onmiddellijk stoppen met het verder bezetten van Palestijns gebied en met de nederzettingenpolitiek; De Palestijnse Autoriteit en de buurlanden van Israël moeten zich harder inspannen om terroristisch geweld tegen Israëls burgers tegen te gaan; Israël moet de strafexercities gericht tegen de Palestijnse burgerbevolking als geheel beëindigen; Israël moet direct een einde maken aan buitenrechtelijke en procesloze executies; De Palestijnse Autoriteit moet de strijd tegen corruptie en voor transparantie in de eigen gelederen tot speerpunt verheffen; De Palestijnse Autoriteit moet ophouden met het voltrekken van doodvonissen, die vaak zonder gedegen proces worden uitgevoerd;

Verder wil D66 dat de EU zich sterk blijft maken voor het sturen van VN-waarnemers naar het Palestijns gebied, om daar de mensenrechtenschending in kaart te brengen. Eerder werd dit plan in de VN geblokkeerd door middel van een veto van de Verenigde Staten. Van der Laan: "Het is een schandaal dat de nieuwe president van de VS zijn eerste veto inzet om alleen maar te voorkomen dat mensenrechtenschendingen tegen burgers in kaart worden gebracht. De EU mag zich daar niet zonder meer bij neerleggen."

Complete text of ELDR Resolution on the situation in the Middle East (PDF Format)