/

Back to home page

War, Peace and Development Europe D66 European Parliament

D66 wil onmiddellijke wapenboycot tegen Israël

   Wed 03/04/2002

D66 europarlementariër Lousewies van der Laan heeft de Raad vandaag opgeroepen ogenblikkelijk een wapenembargo in te stellen tegen Israël. Volgens Van der Laan zijn de recente gewelddadige acties van Israël in strijd met het internationale recht. Zij vindt het daarom onacceptabel dat Europese landen een partij in een dergelijk bloedig conflict van wapens voorzien.

“We kunnen niet langer wachten, Europa moet nu concrete daden stellen,” zegt Van der Laan. “Geen enkel beschaafd land hoort wapens te leveren aan partijen in een explosieve situatie. Dat is niet alleen een morele kwestie maar ook een kwestie van onze eigen geloofwaardigheid. We gaan met onze wapenexporten tegen onze eigen Europese gedragscodes in.” De meeste Europese landen hebben reeds een wapenembargo tegen Israël ingesteld, maar vanuit in ieder geval Groot-Brittannië en Nederland worden er nog altijd wapens naar Israël verscheept. “Ondanks de vreselijk zelfmoordaanslagen in Israël mogen we niet uit het oog verliezen dat er dagelijks ook onschuldige Palestijnen sterven door de illegale Israëlisch politiek van bezetting en arbitraire liquidaties. Het militaire overwicht van Israël is enorm, en de slachtoffers – direct en indirect – vallen voor het overgrote deel nog altijd aan de Palestijnse kant. Geen misverstand: elk slachtoffer is even vreselijk. Maar juist dat is reden om niet langer te doen alsof de zaken met Israël business as usual zijn. We kunnen niet de ene na de andere motie aannemen in de VN, de Raad en het Europees Parlement die het geweld aan beide kanten afkeurt, zonder daar gevolg aan te geven in ons handelen. De houdbaarheidsdatum van ons gedoogbeleid ten opzichte van Israël is wat mij betreft nu echt verlopen.” In haar vragen aan de Raad roept Van der Laan niet alleen op tot het instellen van een wapenblokkade, zij vraagt ook uitleg waarom de EU hier niet reeds toe is overgegaan. Van der Laan: “De politiek van meer geweld en meer tegengeweld is een heilloze weg. Meer wapens in het conflictgebied, uit Nederland en andere Europese landen, brengen de vrede alleen maar verder weg.”