/

Back to home page

War, Peace and Development Personal

If I were President of the US

   Wed 11/09/2002

Donderdag 12 september treedt Lousewies van der Laan in de laarzen van VS president Bush tussen 9 en 12 op radio 1 bij de EO.

Hieronder de tekst:

Als ik, Lousewies van der Laan, Europees fractievoorzitter van D66, in de schoenen van George W. Bush zou staan, zou ik het volgende zeggen tegen de Verenigde Naties:

¨Vrienden, Het is een jaar geleden dat mijn natie, door een afgrijselijke daad van terreur, wakker schrok uit een mooie droom. De droom dat de VS als baken van vrijheid en welvaart los staat van de rest van de wereld.

Daarom spreek ik graag tot de Verenigde Naties, hét symbool van samenwerking tussen landen. Die samenwerking is essentieel als we alle mensen willen laten delen in onze waarden van vrijheid en democratie. Daarom ben ik inmiddels een groot voorstander van het internationaal strafhof: vanuit Den Haag zal dat ervoor zorgen dat de regels die we samen vaststellen worden gerespecteerd door álle landen, ook als ze machtig zijn.

Dat is hard nodig, want de wereld heeft een gemeenschappelijke vijand in het politiek fanatisme. Geïnspireerd door ideologie, zoals bij het communisme, of door de gevaarlijke vermenging van politiek met religie. Het is nu belangrijker dan ooit ons te realiseren dat de scheiding tussen kerk en staat een principiële voorwaarde is voor democratie en vrijheid. Immers, met een heilige schrift in de hand is het moeilijk compromissen sluiten.

Het conflict in het Midden-Oosten wordt al te lang misbruik door Arabische dictatoren die hun macht willen versterken. Ook daarom moeten we het conflict oplossen. De VS kan, als belangrijkste bemiddelaar, dan ook niet langer het belang van één partij vooropstellen. We moeten oprecht streven naar een duurzame vrede tussen twee staten: Israël en Palestina. Als we internationaal recht serieus nemen kunnen we niet oogluikend toestaan dat Israël de door haar bezette gebieden koloniseert. Internationaal recht kan niet selectief worden toegepast.

Datzelfde geldt ook voor Irak. Make no mistake: Saddam Hoessein blijft een grote bedreiging voor de vrienden van vrijheid, niet in de laatste plaats in zijn eigen land. Maar Iraq staat daarin zeker niet alleen. Onze handels- en oliebelangen gaat niet altijd hand in hand met onze strijd voor democratie en mensenrechten. Het lange termijn belang van vrijheid en democratie stel ik voortaan principieel boven ons directe economische belang. Als wij alleen opkomen voor democratie en mensenrechten wanneer het ons goed uitkomt, verliest de VS haar geloofwaardigheid. Dat zal ik als Amerikaans President niet laten gebeuren.