/

Back to home page

War, Peace and Development Law and Liberties D66 ALDE/ELDR European Parliament

Indonesië's ad-hoc rechtbanken voor Oost-Timor

   Fri 10/01/2003

Is de Raad het ermee eens dat, zoals door de UNO Hoge Commissaris voor Mensenrechten wordt opgemerkt, de processen met betrekking tot Oost-Timor aantonen dat Indonesië geen verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de in Oost-Timor begane misdaden tegen de menselijkheid?

Is het de Raad bekend dat Indonesië een minimale bereidheid tot samenwerking aan de dag heeft gelegd bij het onderzoek naar de dood van de Nederlandse staatsburger Sander Thoenes in september 1999 en die van de Britse staatsburgers Brian Peters en Malcolm Rennie in 1975?

Zal de Raad de Verenigde Naties verzoeken een internationaal tribunaal over Oost-Timor te organiseren?

Zal de Raad partij zijn op dit internationale tribunaal over Oost-Timor?

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-3865+0+DOC+XML+V0//NL
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): indonesie_s_ad-hoc_rechtbanken_voor_oost-timor
Additional Params: page = 1
tagname = war_peace_and_development
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 265ms (action ~265ms, view ~47ms)