/

Back to home page

War, Peace and Development D66

Nederlandse Aids-ambassadeur blijft bestaan

   Wed 09/03/2005

De Nederlandse Aids-ambassadeur blijft bestaan, maar in een andere vorm als voorheen. Dat hebben de Ministers Bot van Buitenlandse Zaken en van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking geantwoord op vragen van Tweede Kamerlid Lousewies van der Laan (D66). Van der Laan stelde de vragen naar aanleiding van het bericht dat de functie van Aids-ambassadeur zou worden samengevoegd met een andere functie. Van der Laan: ‘Daardoor leek het erop dat er sprake was van het wegbezuinigen van de ambassadeur, en dat was voor D66 onaanvaardbaar. De regering heeft in een lijvig rapport ambitieuze doelstellingen gesteld in de strijd tegen Aids, terwijl nog geen jaar later de Aids-ambassadeur dreigde te verdwijnen.’ Het Kamerlid heeft naar aanleiding van de summiere beantwoording van schriftelijke vragen een speciaal overleg bijeen laten roepen, waar de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken tekst en uitleg moesten geven over hun plannen. Zij verklaarden dat de huidige Aids-ambassadeur, mevr. Van den Assum, haar functie zal opgeven. De Ministers zeiden echter toe dat de nieuwe Aids-ambassadeur, ondanks het feit dat hij zich ook met veel andere zaken bezig dient te houden, niets zal onderdoen voor de voorgangster. Van der Laan: ‘De Regering heeft aangegeven dat Aidsbestrijding een belangrijk aandachtspunt blíjft, daar ben ik het natuurlijk van harte mee eens. Dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de ambassades in het buitenland heeft opgedragen Aids tot integraal onderdeel van beleid te maken juich ik eveneens toe. Het is alleen niet correct dat de Kamer niet over de plannen met de Aids-ambassadeur is ingelicht. Hadden we geen vragen aan de Minister gesteld, dan had de Kamer nooit geweten dat de functie van de Aids-ambassadeur ter discussie stond. Het is belangrijk dat wij goed kunnen controleren of Nederland zijn ambities op dit vlak wel waarmaakt, want Aids in de Derde Wereld is één van de grootste problemen van deze tijd’.