/

Back to home page

Human Rights War, Peace and Development Dutch Politics D66

Wapenembargo tegen China moet blijven

   Wed 08/12/2004

Onder druk van de Tweede Kamer blijft de regering tegen opheffing van het wapenembargo tegen China. Minister Bot van Buitenlandse Zaken wilde aanvankelijk dat de regering haar positie zou bepalen afhankelijk van wat andere landen zouden vinden, maar D66 vond dat wapenleveranties aan China hoe dan ook geen pas hebben. China schendt op grote schaal de mensenrechten en maakt nog altijd aanspraak op Tibet en Taiwan. D66 kamerlid Lousewies van der Laan wil dat de minister de opheffing van het embargo desnoods met een veto blokkeert: ‘Minister Bot is de eerste die altijd roept dat Nederland het vetorecht moet behouden bij dit soort beslissingen. Maar dat heeft alleen zin als Nederland ook bereid is het veto te gebruiken’. De Democraten vinden het principieel onjuist om de eigen Nederlandse inzet in zo’n belangrijke kwestie alleen te laten afhangen van wat haalbaar is. ‘We weten dat miljoenen mensen in China nog steeds onderdrukt worden, de bezetting van Tibet door China duurt voort en in China worden meer doodvonnissen voltrokken dan in alle overige landen van de wereld bij elkaar’, aldus van der Laan. Na stevige kritiek op de Nederlandse opstelling vanuit de Tweede Kamer, liet premier Balkenende vandaag aan de Chinese premier Wen Jiabao weten dat Nederland de Europese Gedragscode op het gebied van wapenexport wil versterken . In deze gedragscode zijn wapenleveranties gekoppeld aan mensenrechten en is het verboden wapens te verkopen aan landen die territoriale aanspraken maken op andere landen. Beide argumenten zijn reden om geen Europese wapens aan China te leveren. Het Europese wapenembargo kwam onder druk te staan, toen Frankrijk om economische redenen toch wapens exporteerde naar China. Frankrijk weigert vooralsnog duidelijkheid te geven over de omvang van deze export. Van der Laan: ‘We blijven druk uit oefenen op de regering, omdat wij niet willen dat ook Nederland de mensenrechten in de uitverkoop doet’.