/

Back to home page

Human Rights Women’s Rights Europe D66 European Parliament

EU-maatregelen tegen seksuele intimidatie

   Tue 11/06/2002

Een nieuwe EU-wet beschermt vanaf 2005 werknemers tegen seksuele intimidatie. Werkgevers kunnen in de toekomst verantwoordelijk worden gesteld voor wangedrag van hun werknemers.

EU-maatregelen tegen seksuele intimidatie

Een nieuwe EU-wet beschermt vanaf 2005 werknemers tegen seksuele intimidatie. D66-europarlementariër Lousewies van der Laan pleitte twee jaar lang voor wettelijke maatregelen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. Van der Laan: `Het is jammer dat deze veel voorkomende vorm van seksuele intimidatie -bijna de helft van alle vrouwelijke EU-werknemers is er een keer de dupe van geweest- nu pas wordt opgenomen in een wet. Maar beter laat dan nooit`.

Tevreden is D66-europarlementariër Lousewies van der Laan met de recent aangenomen EU-wet die vanaf 2005 werknemers wettelijk beschermt tegen seksuele intimidatie. Hiermee worden maatregelen genomen tegen het veelvuldig voorkomen van seksuele intimidatie op de werkvloer. Werkgevers moeten er nu alles aan doen hun werknemers daartegen te beschermen. Van der Laan: `Meer dan 40 procent van de vrouwelijke werknemers in de EU wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, maar ook mannen zijn hiervan vaak het slachtoffer`. `Het is daarom erg belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer.`

De aangenomen wet maakt onderdeel uit van een Europees programma voor sociaal beleid, waarin gelijke kansen voor mannelijke als vrouwelijke werknemers een centrale rol speelt. Vooral in Zuid-europese landen laat de wetgeving nogal te wensen over als het gaat om bescherming van gelijke rechten voor werknemers. In Italië en Griekenland wordt aan seksuele intimidatie op de werkvloer nauwelijks aandacht besteed.

Van der Laan nam twee jaar geleden samen met een aantal collega´s het initiatief seksuele intimidatie als belangrijk punt op te nemen in de Europese wetgeving die gelijkheid van mannen en vrouwen op de werkvloer waarborgt. Alle vormen van seksuele intimidatie zijn opgenomen in deze nieuwe wet. Niet alleen uitspraken over iemands uiterlijk, maar bijvoorbeeld ook seksgrapjes, geroddel en het op een denigrerende wijze aanstaren van collega´s moeten streng worden afgestraft. In de wet wordt de werkgever geacht alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat seksuele intimidatie of discriminatie binnen zijn bedrijf kan plaatsvinden. Hij kan financieel aansprakelijk worden gesteld in geval van wangedrag van medewerkers.

Uit een recent onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks nog een behoorlijk aantal werknemers, vooral vrouwen, de dupe zijn van seksuele intimidatie. Meer dan 32 procent van zeshonderd ondervraagde werkneemsters gaf aan een keer de dupe hiervan te zijn geweest. In de nieuwe Europese wet staat dat slachtoffers recht hebben op financiële compensatie als zij noodgedwongen hun baan verliezen en ondersteuning moeten krijgen bij het zoeken van een nieuwe werkgever.

De Europese Commissie en het Parlement zijn in het kader van het programma voor het Europese sociale beleid ook druk bezig met een wet waardoor alle ´EU-vaders´ recht krijgen op geboorteverlof. Eurocommissaris voor Sociale Zaken Anna Diamantopoulou wil dat vaders na de geboorte van hun kind, net als moeders, betaald verlof kunnen opnemen. D66 is hiervan een groot voorstander. Nederlandse vaders krijgen op dit moment twee dagen ´betaald vrij´ na de geboorte van hun kind. Van der Laan: `Als je vaders meer en beter wilt betrekken bij het gezin, is twee dagen vrij te weinig. Ik pleit voor minimaal een week doorbetaald ´vaderverlof´ `.