/

Back to home page

Women’s Rights War, Peace and Development Europe D66 European Parliament Economy Climate

D66 krijgt zware posten in Europees Parlement

   Wed 21/07/1999

De twee vertegenwoordigers van D66 in het Europees Parlement hebben zware posten bemachtigt bij de verdeling van politieke functies. Zo wordt fractievoorzitter Lousewies van der Laan vice-voorzitter van de machtige begrotingscontrolecommissie.

D66 heeft in het Europees Parlement een aantal zware posten in de wacht gesleept. De Democratische Europarlementariërs Lousewies van der Laan en Bob van den Bos zijn content met de uitkomst van de portefeuille-onderhandelingen die dinsdag zijn afgerond. De D66-fractie heeft nadrukkelijk gekozen om in te zetten op die portefeuilles waar het EP ook daadwerkelijk echte bevoegdheden heeft. Lousewies van der Laan: "In het verleden heeft het Europees Parlement veel tijd verspild met zaken waar het simpelweg niets over te zeggen had. Omdat de huidige D66-fractie maar uit twee personen bestaat willen we onze tijd daar besteden waar we ook echt iets van ons programma in de praktijk kunnen brengen."

Lousewies van der Laan wordt vice-voorzitter van de begrotingscontrolecommissie. De controlecommissie geldt als invloedrijk, omdat het Europees Parlement het laatste woord heeft over de begroting en kwijting van de begroting achteraf noodzakelijk is. Tevens kan D66 in deze commissie werken aan haar doelstellingen met betrekking tot verdere democratisering en vergroening van Europa. Naast de begrotingscontrolecommissie is Van der Laan lid van de commissie milieu, gezondheid en consumentenbescherming.

Bob van den Bos heeft gekozen voor de commissies ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulpverlening. De komende jaren zal het ontwikkelingsbeleid in Europa grondig hervormd moeten worden. D66 zal daarbij met name letten op de raakvlakken van ontwikkelingssamenwerking met democratisering, duurzaamheid en een Europees asielbeleid. Vanwege de aanzienlijke ervaring die van den Bos meebrengt heeft de ELDR fractie hem gekozen tot fractiewoordvoerder voor deze commissie. Daarnaast neemt Van den Bos zitting in de constitutionale commissie die zich bezicht houdt met de institutionale hervorming van de EU. Via deze commissie kan D66 invloed uitoefenen op het democratiseren van Europa.

Zowel Van der Laan als Van den Bos hebben een extra commissie toebedeeld gekregen. Lousewies van der Laan neemt zitting in de commissie voor vrouwenrechten en gelijke kansen. Bob van den Bos zal zich buigen over de petities die worden aangeboden aan het parlement, waardoor hij actief blijft met de concrete problemen en wensen van de burger.

Zowel Van den Bos als Van der Laan hebben zitting genomen in een groep om contacten te onderhouden met buitenlandse parlementen. Van de Bos neemt wordt lid van de assemblee van de EU en de ontwikkelingslanden (ACP). Van der Laan maakt deel uit van de groep parlementariërs die contacten onderhoudt met het Palestijnse zelfbestuur.