/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy Climate

Groene stroom moet ook echt groen zijn

   Wed 04/07/2001

Energieopwekking uit afvalverbranding moet niet worden bevorderd onder dezelfde regels als echte duurzame opwekkingsmethoden. Dit stelt het Europees parlement vandaag. "Deze uitspraak is een stap in de goede richting. Afvalverbranding is lang niet zo milieuvriendelijk als energieopwekking uit wind water of zon en het zou dan ook vreemd zijn als zij onder dezelfde stimuleringsregelingen zouden vallen.", aldus D66 europarlementariƫr Lousewies van der Laan

Groene stroom moet ook echt groen zijn en niet zwart met een groen randje. Dit is de strekking van een vandaag gedane uitspraak van het Europees parlement. Hierin stelt het parlement, in tegenstelling tot een eerder gedaan voorstel, dat energieopwekking uit afvalverbranding niet moet worden bevorderd door dezelfde Europese regelgeving of subsidies die voor duurzame opwekkingmethoden gelden. D66 is blij met deze stelling name van het parlement. Plaatsvervangend lid van de parlementaire milieucommissie Lousewies van der Laan: "Afvalverbranding is lang niet zo milieuvriendelijk als energieopwekking uit wind water of zon. Het zou dan ook vreemd zijn als zij onder dezelfde stimuleringsregelingen zouden vallen."

Het parlement hield voet bij stuk nadat de milieuministers van de EU lidstaten hadden voorgesteld afvalverbranding wel onder dezelfde regeling te laten vallen. Het parlement baseerde zich op eerder ingenomen stellingen van de EU waarin uitdrukkelijk is verklaard dat bij het maken van regelgeving de hiërarchie van afvalverwerking gevolgd zou worden. "Dat lijken misschien dure woorden met weinig inhoud maar feitelijk geef je zo het signaal dat voorkomen en hergebruik van afval de prioriteiten moeten zijn en niet het verbranden ervan.", aldus van der Laan.

Verder bevestigt het parlement dat de Lidstaten in 2020 meer dan 22% van hun elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen zouden moeten halen. Als blijkt dat de lidstaten niet genoeg vooruitgang boeken bij het halen van die streefcijfers dan moeten er verplichte Europese doelstellingen komen. Dit is een compromis. Eigenlijk wilde het parlement die streefcijfer meteen verplicht maken maar daar waren de milieuministers het absoluut niet mee eens. "het is jammer dat we de ministers op dit punt niet hebben kunnen overtuigen maar toch is deze regelgeving een stap in de goede richting.", aldus Van der Laan.

Tenslotte stelt het parlement dat 'groene stroom' voorrang moet krijgen bij toegang tot het elektriciteitsnetwerk en dat de lidstaten zich ervan moesten verzekeren dat de kosten van duurzaam opgewekte elektriciteit niet zodanig hoger zijn dat ze niet meer kan concurreren met niet duurzaam opgewekte elektriciteit.