/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy Climate

Liberalisering: Duitsland en Frankrijk moeten van de rem af

   Wed 04/04/2001

"Duitsland en Frankrijk waren vroeger de motor van de Europese integratie, nu zijn ze de rem", aldus Lousewies van der Laan (D66). Zij vindt dat deze landen hun verzet tegen de liberalisering van met name post en energie snel moeten opgeven.

Waar Duitsland en Frankrijk vroeger bekend stonden als de 'motor van de Europese integratie', daar is volgens D66-europarlementariër Lousewies van der Laan nu de term 'rem' meer op zijn plaats. Terwijl de telecommunicatie in Europa grotendeels succesvol is geliberaliseerd, met alle voordelen voor de consument van dien, daar wordt bij de liberalisering van post en energie nog nauwelijks vooruitgang geboekt. Een kwalijke zaak, vindt Van der Laan.

"Liberalisering moet in Europees verband gebeuren, anders moeten lidstaten als Nederland die een relatief snelle liberalisering doorvoeren hun post- en energiebedrijven laten concurreren met bedrijven die grote staatssteun genieten. Dat is niet eerlijk."

Met name door een blokkade van Duitsland en Frankrijk wordt er maar weinig vooruitgang geboekt. Eurocommissaris Bolkestein kan om die reden nog altijd geen datum aangeven voor de liberalisering van de postmarkt.

Arbeidsmarkt

In Lissabon hebben de landen van de Europese Unie met elkaar afgesproken van de EU de 'meest dynamische en concurrerende kenniseconomie van de wereld' te maken. "Na zulke woorden móeten ook daden volgen," aldus Van der Laan. Zij gelooft dat liberalisering van de postmarkt bij zal dragen aan het zichtbaar maken van verborgen werkloosheid in de postsector. "Dat is pijnlijk voor sommige landen, maar belangrijk als we de Europese economie als geheel willen versterken. Ook voor de euro is het goed als Frankrijk en Duitsland door meer transparantie gedwongen worden hun arbeidsmarkt te hervormen."

Milieu

Voor D66 is er groot verschil tussen de liberalisering van post en telecommunicatie aan de ene kant en die van energie aan de andere. Omdat energiegebruik een belangrijke rol speelt in het milieubeleid, mogen lagere prijzen door meer concurrentie niet het enige doel zijn van het Europese energiebeleid. Daarom lanceerde D66 onlangs het initiatief 'intelligente energie', waarin zijn probeert de succesvolle gebruiken van de verschillende EU-landen op het gebied van energiebesparing te bundelen. Volgens Van der Laan is dit allerminst in tegenspraak met de wens tot liberalisering: "Energiebeleid moet intelligent beleid zijn. Het milieu is echt niet gebaat bij hoge energieprijzen door inefficiëntie en marktverstoring. Des te belangrijker zijn positieve initiatieven voor energiebesparing en stimulering van alternatieve energiebronnen. D66 heeft daarom ook niet ingestemd met een verbod op staatssteun voor schone energie. Liberalisering is voor ons een belangrijk middel om efficiëntie te vergroten en verspilling tegen te gaan, maar geen doel op zichzelf."