/

Back to home page

Europe VVD D66 European Parliament Economy Climate

Bolkestein tegen milieuvriendelijke productie

   Wed 02/05/2001

Eurocommissaris Bolkestein wil de mogelijkheid om bij publieke aanbesteding rekening te houden met milieuvriendelijke productiewijzen beperken. D66 heeft aangekondigd zijn voorstellen vanuit het Europees Parlement te zullen amenderen.

Als Europees Commissaris Bolkestein zijn zin krijgt, wordt het voor de EU lastiger gemaakt bij de aanschaf van goederen en diensten rekening te houden met milieueffecten. In de nieuwe regels voor openbare aanbesteding die de Commissaris Interne Markt opstelt, wordt de mogelijkheid om met milieuvriendelijke productiewijzen rekening te houden beperkt. D66 heeft aangekondigd de voorstellen vanuit het Europees Parlement te zullen amenderen.

Volgens D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan getuigen de voorstellen van de Commissie van een beperkte visie: “D66 wil een milieubeleid dat is vastgeklonken aan het economisch beleid. In plaats van alle kaarten te zetten op verboden en reguleringen, geloven wij dat het veel effectiever is milieubeleid in de markt te integreren. Publieke aanbesteding is verantwoordelijk voor maar liefst 14% van het nationaal inkomen in de EU. Een dergelijke economische invloed geeft overheden de mogelijkheid milieuvriendelijke alternatieven te stimuleren, bijvoorbeeld door als launching customer op te treden. Als je wilt dat milieumaatregelen ook een duurzaam economisch effect hebben, moet je het milieuaspect in alle onderdelen van het economisch beleid meewegen. Bij publieke aanbesteding ligt dat zelfs erg voor de hand.”

Bolkestein wil de regels voor publieke aanbesteding echter zo veranderen, dat overheden minder strikte voorwaarden moeten stellen aan de gevraagde diensten en producten. Van der Laan: “Op zichzelf is dat een hele goede zaak, omdat belastinggeld zo effectiever zal worden ingezet. Er kan in de regels echter eenvoudig een uitzondering worden gemaakt voor duurzame productiewijzen zónder daarbij de positieve effecten van ruimere publieke aanbesteding teniet te doen. Zoals de voorstellen nu zijn geformuleerd, mag er alleen rekening worden gehouden met het milieu als het gaat om productkenmerken die de koper direct zelf ten goede komen. Maar de meeste milieuwinst kan nu juist worden gehaald in duurzame productieprocessen en die vallen daar buiten.”

Van der Laan noemt de plannen van Bolkestein een gemiste kans: “De G8 heeft onlangs verklaard bij publieke aanbesteding voorrang te geven aan producten uit duurzame bossen. De EU zou die nieuwe consensus moeten versterken en proberen verder uit te breiden. Bolkestein lijkt te willen zeggen: geef het door, rechts gaat voor. D66 zal proberen daar met amendementen in het Europees Parlement een stokje voor te steken.”