/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy

D66’er Maarten Engwirda herbenoemd in Europese Rekenkamer

   Tue 23/10/2001

Vandaag heeft het Europees Parlement Maarten Engwirda herbenoemd als lid van de Europese Rekenkamer. Er werden negen rekenmeesters benoemd, maar Engwirda kon rekenen om de meeste steun onder de europarlementariërs. De Europese Rekenkamer controleert of de Europese instellingen hun geld wel op de juiste wijze uitgeven. Engwirda was eerder fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer en partijvoorzitter van de Democraten.

Vandaag heeft het Europees Parlement Maarten Engwirda herbenoemd als lid van de Europese Rekenkamer. Deze instelling controleert of de Europese Instellingen hun geld wel op de juiste wijze uitgeven. Engwirda, die eerder fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer en partijvoorzitter was, kreeg met 465 stemmen meer steun van het Europees Parlement dan de andere negen rekenmeesters die vandaag zijn aangesteld.

D66-europarlementariër Lousewies van der Laan is vice-voorzitter van de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement en was als zodanig nauw bij de benoemingen betrokken. Eerder moesten de kandidaat-auditors hun beleid verdedigen in deze commissie. Volgens Van der Laan dankt Engwirda zijn populariteit onder de volksvertegenwoordigers aan zijn openheid en directheid.

Van der Laan: “Toen wij bij de Europese Rekenkamer, aandrongen op meer openheid en dan vooral op het met naam en toenaam noemen van landen en instellingen waar het misgaat met de financiën, kregen we aanvankelijk alleen steun van Engwirda. Hij valt ook in positieve zin op doordat hij vragen van parlementariërs heel direct en duidelijk beantwoord. Dat is niet in alle tradities even gebruikelijk. Aan de stemming van vandaag valt op te maken dat de europarlementariërs die openheid weten te waarderen”.