/

Back to home page

Europe Law and Liberties D66 European Parliament

D66 wil betere rechtsbescherming bij Europees arrestatiebevel

   Mon 17/12/2001

Mede dankzij D66 mislukte een poging van enkele grote fracties om een overhaast en slecht doordacht voorstel voor een Europees arrestatiebevel door het Europees Parlement te jagen. De partij wil dat het Parlement meer tijd neemt om de vage formuleringen uit de tekst te halen, en om de burger beter tegen willekeur te beschermen.

Een poging van de grote fracties om het nieuwe Europees arrestatiebevel even snel door het Europees Parlement te jagen is vandaag mede dankzij D66 mislukt. De sociaal-liberalen wilden niet alleen meer tijd om het voorstel, waar de Europese regeringen deze week overeenstemming over bereikten, zorgvuldig te bestuderen. Ook hebben zij nog zorgen over de rechtszekerheid van verdachten in het huidige voorstel. De Europese liberalen hebben daarom amendementen ingediend.

Het Europees arrestatiebevel moet het mogelijk maken om iemand die in een van de Europese lidstaten van een misdrijf verdacht wordt, in alle EU-lidstaten te kunnen arresteren. Tot nu toe is in zo'n geval nog een formeel uitleveringsverzoek noodzakelijk, waarbij de verdachte tegen uitlevering in beroep kan gaan. Wordt dit vervangen door een eenvoudig arrestatiebevel, dan is het noodzakelijk dat de deelnemende landen het goed met elkaar eens zijn voor welke misdaden dit precies gaat gelden. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was zeer breed geformuleerd, waardoor het liberale Nederlandse beleid op het gebied van drugs, abortus en euthanasie in gevaar had kunnen komen.

Dankzij verzet van onder andere Nederland is inmiddels echter een bepaling opgenomen waardoor een verdachte alleen in Nederland gearresteerd kan worden voor een misdrijf dat ook in Nederland strafbaar is. Nederlandse coffeeshop-eigenaars kunnen daardoor opgelucht ademhalen. De lijst van misdaden waarvoor het arrestatiebevel zou gelden is echter nog steeds erg lang en vaag geformuleerd. D66-fractievoorzitter Van der Laan: "Na de aanslagen in New York en Washington was iedereen het erover eens dat het makkelijker moet zijn om mensen die van zeer zware misdaden verdacht worden overal in de EU te kunnen arresteren. Maar op de lijst staan nu ook zaken die met terrorisme niets te maken hebben, zoals antiekdiefstal, of hele vage dingen zoals "sabotage". Een stevige aanpak van criminaliteit is belangrijk, maar niet ten koste van de rechtsbescherming van de burger. Die lijst moet daarom korter en duidelijker. Het lijkt er nu teveel op dat men misbruik maakt van de internationale omstandigheden."

In januari spreekt het Europees Parlement opnieuw over het Europees arrestatiebevel.