/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Strasbourg

"Fontaine speelt geen open kaart over Straatsburg en Berlusconi"

   Thu 12/04/2001

Lousewies van der Laan, D66-fractievoorzitter in het Europees Parlement (EP), vindt dat EP-voorzitter Fontaine open kaart moet spelen over de vrijdagvergaderingen in Straatsburg en over de juridische onschenbaarheid van Fontaine's Italiaanse fractiegenoot Silvio Berlusconi. "Fontaine moet haar voorkeur om gevoelige zaken aan de achterdeur te regelen laten varen," aldus Van der Laan.

Lousewies van der Laan, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, vindt dat voorzitter Fontaine van het Europees Parlement haar voorkeur om zaken te doen aan de achterdeur moet laten varen. Van der Laan: "De voorzitter van het Europees Parlement zou openheid en transparantie als leidraad moeten hebben."

Hoewel het Europees Parlement vorig jaar heeft uitgesproken niet langer op vrijdag in Straatsburg te zullen vergaderen, heeft Fontaine de vrijdag gewoon weer op de agenda gezet. Daarnaast ligt Fontaine onder vuur omdat zij niet de juiste procedure doorloopt na het verzoek van de Spaanse justitie de politieke onschendbaarheid van haar Italiaanse fractiegenoot Silvio Berlusconi op te heffen. De rechtse mediamagnaat voert momenteel campagne om namens Forza Italia premier van Italië te worden, maar de Spaanse justitie wil hem vervolgen wegens fraude.

Straatsburg

Dankzij een actie van de Nederlandse europarlementariërs Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Michiel van Hulten (PvdA) en Lousewies van der Laan (D66) heeft het Europees Parlement vorig jaar besloten niet langer te vergaderen in Straatsburg op vrijdag. Deze beslissing betekent een besparing van zeker twee miljoen gulden per jaar op het 'verhuiscircus' van het Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg. Dit was een voor velen onverwacht succes voor de Nederlandse "saboteurs en nestbevuilers", zoals CDA-europarlementariër Ria Oomen ze noemde. De Franse regering sprak direct na de stemming haar treurnis uit over dit besluit, omdat zij het verhuiscircus niet ziet als symbool van verkwisting maar juist van de positieve Franse rol in de Europese integratie. Lousewies van der Laan: "De Franse regering mag betreuren wat ze wil. Maar Nicole Fontaine heeft in haar hoedanigheid van voorzitter van het Europees Parlement een persbericht uitgegeven, waarin ook zij stelt het met het besluit oneens te zijn. Het is heel ongebruikelijk dat een voorzitter haar eigen Parlement zo openlijk tegenspreekt."

Daar is het echter niet bij gebleven. In de agenda die Fontaine binnenkort aan het EP voorlegt, is de vrijdag gewoon weer opgenomen. Lousewies van der Laan heeft samen met een aantal collega’s een brief aan alle europarlementariërs geschreven waarin zij hen wijst op de weinig transparante gang van zaken en waarin zij haar collega’s oproept deze zaak via hun eigen fracties aan te kaarten.

Berlusconi

Op ditzelfde moment ligt Fontaine onder vuur omdat zij niet de juiste procedure volgt naar aanleiding van het verzoek de parlementaire onschendbaarheid van Silvio Berlusconi op te heffen. Berlusconi, die niet alleen met het Nederlandse CDA maar ook met de partij van Fontaine in de conservatieve fractie van het Europees Parlement zit, is naast zijn werk als mediamagnaat en europarlementariër ook kandidaat voor het premierschap van Italië. Het is zeker vrijwel dat hij die verkiezingen gaat winnen van Francesco Rutelli, de kandidaat van links en eveneens europarlementariër, maar dan voor de liberale fractie waar ook D66 deel van uitmaakt. De Spaanse justitie heeft het Europees Parlement verzocht de parlementaire onschendbaarheid van Berlusconi op te heffen om hem te kunnen vervolgen wegens fraude in Spanje. Dit verzoek is niet aangekondigd in het Parlement, is ook niet naar de bevoegde commissie doorgestuurd en is zelfs niet officieel geregistreerd. Dit zijn allemaal zaken die het reglement wél voorschrijft. In plaats van die openbare procedure probeert Fontaine een deal te sluiten met de fractievoorzitters van de grote partijen. Lousewies van der Laan noemt dat onacceptabel: "Fontaine laadt hiermee op zijn inst de schijn op zich partijbelang belangrijker te vinden dan correcte naleving van het democratisch proces. Juist in dit soort kwesties is het belangrijk dat de regels worden nageleefd, want anders open je de deur voor willekeur. Dat is niet wat ik verwacht van Europa als rechtsstaat."