/

Back to home page

Dutch Politics Democracy around the World Education D66 Economy

Geen kiezersbedrog

   Sat 03/05/2003

Dit artikel van Lousewies van der Laan  is eerder verschenen in het NRC Handelsblad.

Bonne Postma beticht in deze krant van 29 april D66 van kiezersbedrog omdat we in de campagne tweeenhalf miljard aan onderwijsinvesteringen in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Hij verwijt D66 nu in de informatie het onderwijs te hebben verruild voor toezeggingen op het gebied van democratische vernieuwing. Dat is echter een vergissing.

 D66 heeft bij de laatste verkiezingen zes zetels behaald. Met die zes zetels proberen wij zoveel mogelijk te realiseren van wat wij onze kiezers hebben beloofd. Dit gaat het beste vanuit de regering en ook daarom proberen wij de formatie een succes te laten worden. Onderwijs heeft daarbij onze allerhoogste prioriteit. Er zijn echter sinds het moment waarop wij ons verkiezingsprogramma berekenden en nu vele financiele tegenvallers aan het licht gekomen. Iedere partij zal zijn verkiezingsbeloftes daarom moeten herzien, simpelweg omdat er minder geld beschikbaar is. In januari gingen alle partijen er nog vanuit dat er in totaal een bedrag van ongeveer 6 miljard euro moest worden bezuinigd. De cijfers zijn sindsdien zo verslechterd dat men nu uitgaat van ongeveer 15 miljard! Onze inzet bij de onderhandelingen is duidelijk: er moet zoveel als economisch verantwoord is worden geinvesteerd in de kenniseconomie. Dat democratische vernieuwingen daarnaast belangrijk zijn voor D66 kan toch nauwelijks een verrassing zijn. Die noodzakelijke vernieuwingen hebben we al heel lang aan onze kiezers beloofd. Iedereen die op D66 gestemd heeft kan ervan op aan dat wij tot het uiterste zullen gaan om zoveel mogelijk van onze wensen te realiseren.