/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy

“Inenten tegen mond- en klauwzeer zo snel mogelijk beginnen”

   Tue 27/03/2001

De D66-fractie in het Europees Parlement (EP) vindt dat de Europese Unie met onmiddellijke ingang preventieve inenting tegen mond- en klauwzeer moet toestaan. In een conceptresolutie voor het EP stelt fractievoorzitter Lousewies van der Laan dat het Europese beleid gefaald heeft.

De D66-fractie in het Europees Parlement (EP) vindt dat de Europese Unie met onmiddellijke ingang preventieve inenting tegen mond- en klauwzeer moet toestaan. In een conceptresolutie voor het EP stelt fractievoorzitter Lousewies van der Laan dat het Europese beleid gefaald heeft. Van der Laan “Het is vooral vanuit menselijk oogpunt dat ik het onverdedigbaar vindt gezonde dieren te vernietigen terwijl er een vaccin beschikbaar is. Het Europese non-vaccinatiebeleid is eenzijdig gebaseerd op economische overwegingen. De gebleken risico's voor het dierenwelzijn worden gewoon voor lief genomen Maar zelfs áls je het zuiver economisch bekijkt, is dat belang maar beperkt in vergelijking met al die sectoren die nu zo hard worden getroffen, zoals het toerisme. Dit Europese beleid is echt niet uitteleggen.”

Via haar resolutie probeert de Europese D66-fractie het EP te bewegen er bij Commissie en Raad op aan te dringen het non-vaccinatiebeleid snel te beëindigen. Een dergelijke uitspraak van het Parlement zou een steun in de rug zijn voor de Nederlandse landbouwminister Brinkhorst die al eerder in Brussel pleitte om runderen zo nodig preventief te mogen vaccineren zonder dat ze daarna hoeven te worden afgemaakt. Gevaccineerde runderen zijn gewoon geschikt voor consumptie. Door bij een uitbraak alleen runderen preventief te vaccineren heeft Nederland niet alleen zijn koeien, maar ook al het andere vee, sinds de jaren vijftig MKZ-vrij weten te houden. Volgens D66 is er geen enkele reden om aan te nemen dat dit beleid in Europa ineens niet meer effectief zou zijn.. Maar hoewel inmiddels wel gebleken is tot wat voor waanzin het non-vaccinatiebeginsel kan leiden, is er in de rest van de EU vooralsnog maar weinig steun voor het opgeven ervan. Lousewies van der Laan heeft de Commissie inmiddels in schriftelijke vragen om opheldering verzocht.

D66 vindt wel, dat voor dieren die worden gehouden voor vleesproductie de laagste prioriteit geldt als met inenten kan worden begonnen. Prioriteit bij de preventieve vaccinatie moet worden gegeven aan dierentuinen en natuurreservaten, maar ook aan hobbyisten en bijvoorbeeld kinderboerderijen. Ook de dieren in de zuivelindustrie moeten wat D66 betreft snel worden ingeënt. Lousewies van der Laan: “Anders dan in de vleesindustrie worden deze dieren vele jaren gehouden. Niet alleen zou de economische schade in deze sector daarom groter zijn, maar de vele kleinere melkveehouders in Nederland hebben vaak een sterke band met hun dieren.”

Van der Laan is er echter geen voorstander van dat Nederland eenzijdig overgaat tot het vaccineren van de eigen veestapel, voordat daarover met de rest van de EU overeenstemming is. Zij stelt: "Als ik die beelden zie zou ik natuurlijk ook het liefst zeggen: de hort op met je Europese regels! Het trieste is echter dat er dan nóg meer dieren zouden moeten worden afgemaakt. Nederland produceert 4 keer zo veel vlees als het op kan, de rest gaat naar het buitenland. Als wij eenzijdig gaan inenten, neemt de rest van Europa geen melk en vlees meer van ons af. De boeren hebben dan geen andere keus meer dan die beesten alsnog allemaal te laten afmaken."

Gat in de democratie

Volgens D66 heeft de huidige crisis alles te maken met het tekort aan democratie in Europa. Van der Laan: “Het Europees Parlement heeft formeel niets te zeggen over landbouw. De Tweede Kamer kan alleen maar invloed uitoefenen via de minister. Die kan, zoals nu het geval is, worden overstemd door andere ministers. Het heeft echter geen zin voor de Tweede Kamer om de Nederlandse landbouwminister af te rekenen op het gedrag van zijn buitenlandse collega’s. Het gevolg is, dat de Nederlandse kiezer zelfs via de Tweede Kamer of het EP niets te vertellen heeft. Dat is het democratisch gat van Europa. Ik zal niet beweren dat er met meer zeggenschap van het EP nu geen crisis zou zijn, maar ik geloof niet dat dit landbouwbeleid lang stand zou houden als de kiezers wat meer invloed zouden krijgen”