/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy

Landbouwhervormingen: Europees Parlement gaat niet ver genoeg

   Thu 07/11/2002

"Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is noodzakelijk. Niet alleen vanwege de hoge kosten en milieuschade die het met zich meebrengt, maar vooral ook vanwege het desastreuse effect van het huidige beleid op ontwikkelingslanden".

Stemverklaring D66 ten aanzien van de resolutie van het Europees Parlement over de tussenbalans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is noodzakelijk. Niet alleen vanwege de hoge kosten en milieuschade die het met zich meebrengt, maar vooral ook vanwege het desastreuse effect van het huidige beleid op ontwikkelingslanden. Europa moet haar landbouwbeleid herzien zodat het ook internationaal door de beugel kan. De doelstellingen van de Doha ronde moeten daadwerkelijk gehaald worden.

De resolutie die het Europees Parlement nu heeft aangenomen pleit voor een achterhaald systeem. De resolutie legt nog steeds de nadruk op het garanderen van prijzen, terwijl toch al jaren duidelijk is dat dit funest is voor een goede marktwerking: niet de inkomens van de boeren, maar de productie-intensiteit, de prijzen voor de consument, en de prijs van het land worden ermee omhoog gedreven. De maatregelen van de Commissie voor hervormingen moeten als een eerste stap worden gezien en niet meer dan dat. Deze resolutie beklemtoont ons inziens niet stellig genoeg dat vergaande en werkelijke hervormingen nodig zijn en neemt genoegen met de marginale hervormingen die nu op tafel liggen. De resolutie van de heer Daul kunnen wij daarom op geen enkel punt steunen. D66 eist democratische controle over het Europees landbouwbeleid, het Europees Parlement moet hierover het recht op codecisie krijgen en volledige bevoegdheid over het budget. In plaats van hervorming van het beleid gaat het Europees Parlement vandaag akkoord met meer geld voor de landbouw en met voortzetting van het huidige rampzalige beleid. Wij zijn geschokt dat onze Nederlandse collega's van het CDA hebben ingestemd met paragrafen 21 en 26 waarin wordt gepleit voor het verlaten van de begrotingsmaxima met betrekking tot landbouw.

Lousewies van der Laan

Bob van den Bos