/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy

Van der Laan wil "green card" voor gastarbeiders

   Tue 07/01/2003

Lousewies van der Laan, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, bepleit in een toespraak tot D66 Den Haag in Nieuwspoort, dat Europa in navolging van de Verenigde Staten een 'green card' moet invoeren. Deze tijdelijk arbeidsvergunning moet de arbeidsmigratie van mensen uit niet EU-landen reguleren. Van der Laan wil dat immigranten die zich melden aan de Europese grens een keuze laten maken: “of je bent politiek vluchteling en kan dat ook bewijzen, óf je wil emigreren naar Europa om hier voor enkele jaren te werken”.

Van der Laan wil het Europese Green Card-model vormen naar Amerikaanse model. Europa bepaalt op moment van opvang in de regio óf en waar een economische vluchteling kan werken. Als een bepaalde bedrijfstak kan aantonen het tekort aan personeel niet te kunnen opvullen met krachten vanuit Europa, kan een tewerkstellingsvergunning worden afgegeven aan mensen van buiten Europa. Van der Laan: “Het arbeidsreservoir holt in sommige sectoren holt achteruit, wat bijdraagt aan de economische stagnatie. Ook de toenemende vergrijzing is hier debet aan. Natuurlijk moeten we eerst proberen om de groep van bijna een miljoen WAO’ers zoveel mogen activeren, maar dan nog kunnen we onze economie niet draaiend houden zonder goedkope krachten. We hebben geleerd van de jaren ’60, toen we gastarbeiders binnen lieten komen zonder goede regels voor integratie en tijdslimieten voor werkvergunningen. Dat is toen niet goed geregeld, en moet nu eindelijk anders.”

Van der Laan ziet de green card als onderdeel van nieuw Europees asielbeleid. “Het asielprobleem is vooral een verdeelprobleem: waar strengere regels zorgen voor een afname aan vluchtelingen die naar Denemarken willen, zien we een evengrote toename van vluchtelingen die voor aanvraag in Zweden kiezen. Van dit waterbed-effect moeten we af”. Van der Laan wil een Europees georganiseerd asielbeleid, democratisch gecontroleerd door het Europees Parlement. “Het gaat er om, dat overal in Europa gelijke normen zijn voor wie asiel aanvraagt. Die normen moeten altijd individueel worden getoest”. De door Europa georganiseerde opvang in de regio van de asielzoeker is volgens Van der Laan de meest effectieve methode om dure en vaak moelijke terugzendingen tegen te gaan. Van der Laan: “We moeten dicht bij huis al duidelijkheid proberen te geven aan de immigrant, zodat ze snel weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten.”