/

Back to home page

Human Rights Women’s Rights Europe D66 European Parliament

Vrouwen en minderheden tegen elkaar uitgespeeld

   Fri 25/02/2000

"Elke vorm van discriminatie vergt een eigen aanpak, maar door op deze manier een hiërachie aan te brengen in de verschillende vormen van discriminatie is zélf een vorm van discriminatie. Als mij een baan wordt geweigerd omdat ik een vrouw ben mag ik wel naar de rechter stappen, maar iemand die de baan niet krijgt omdat hij toevallig homo is, of bijvoorbeeld moslim, kan dat niet."

Wie op grond van zijn of haar geslacht wordt gediscrimineerd, moet naar de EU-rechter kunnen stappen. Wie om een andere reden slachtoffer wordt van discriminatie krijgt die mogelijkheid niet. Dit stelt de Commissie Vrouwenrechten en Gelijke Kansen van het Europees Parlement vandaag in een voorstel tot wijziging van het Verdrag van Amsterdam. Amendementen van D66 om slachtoffers van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, godsdienst of leeftijd dezelfde mogelijkheid te geven, haalden het niet.

De vrouwencommissie argumenteert dat vrouwen niet op één lijn mogen worden gesteld met minderheidsgroepen, omdat vrouwen geen minderheid vormen. Van der Laan: "Dat is een waarheid als een koe, maar ik zie geen argument om discriminatie tegen een meerderheid zwaarder te bestrijden dan tegen een minderheid. Juist van mijn collega's in de vrouwencommissie had ik meer solidariteit verwacht".

Het D66-voorstel om alle groepen de mogelijkheid te geven naar de rechter te stappen, kreeg slechts bijval van de parlementariërs van de liberale groep waar D66 deel van uitmaakt. Socialisten, groenen en de christen-democraten kozen ervoor een hiërarchie aan te brengen tussen de verschillende discriminatievormen, tot groot ongenoegen van D66-fractieleider Lousewies van der Laan: "Dit is een grote tegenvaller. Elke vorm van discriminatie vergt een eigen aanpak, maar om discriminatie van één bepaalde groep zo nadrukkelijk boven de andere vormen te stellen is zélf een vorm van discriminatie. Als mij een baan wordt geweigerd omdat ik een vrouw ben mag ik wel naar de rechter stappen, maar iemand die de baan niet krijgt omdat hij toevallig homo is, of bijvoorbeeld moslim, kan dat niet."

Lousewies van der Laan blijft echter optimistisch, omdat er nog een lange weg is te gaan voordat dit voorstel kan leiden tot verdragswijziging. Van der Laan: "Hier gaat echter het signaal vanuit dat wij discriminatie tegen vrouwen per definitie erger vinden dan discriminatie tegen andere groepen en dat vind ik principieel verkeerd".