/

Back to home page

GLBT Rights Europe D66 European Parliament

Nederlandse europarlementariër wijzigt controversiële wet op Cyprus

   Tue 23/10/2001

De Nederlandse europarlementariër Lousewies van der Laan (D66) is er in geslaagd de druk op de regering van Cyprus zo hoog op te voeren, dat deze een aantal wetten die discriminerend zijn voor homoseksuelen zal wijzigen. Een week nadat Van der Laan in de Cypriotische pers had uitgelegd dat D66 tegen de EU-toetreding van Cyprus zou stemmen zolang dit land nog homo’s discrimineert, heeft de regering van Cyprus aangekondigd de wetten te veranderen.

De Nederlandse europarlementariër Lousewies van der Laan (D66) is er in geslaagd de druk op de regering van Cyprus zo hoog op te voeren, dat deze een controversiële wet die mannelijke homoseksuelen discrimineert zal wijzigen.

Op Cyprus geldt dat seksueel verkeer is toegestaan voor iedereen ouder dan 16 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor mannelijke homo’s, die minstens 18 moeten zijn. Een jongen van 19 die een vriend van 17 heeft kan daarvoor een jaar de gevangenis in gaan, terwijl hij met een vriendin van diezelfde leeftijd geen enkel probleem zou hebben gehad. Daarnaast zijn de straffen van seksuele misdrijven hoger voor homo’s dan voor hetero’s. Van der Laan: "Dat is discriminatie en als Cyprus wil toetreden tot de Europese Unie zal zij de wet dus moeten aanpassen."

In het Europees Parlement was eerder deze maand al veel te doen over de homorechten op Cyprus, toen een amendement van D66 en GroenLinks op het toetredingsrapport van Cyprus maar net een meerderheid haalde, onder meer omdat het Nederlandse CDA zich er tegen verzette. In het amendement werd de aandacht gevestigd op de beroerde staat van dienst van Cyprus op het gebied van homorechten. Van alle kandidaat-lidstaten scoort Cyprus het één na slechtst waar het gaat om rechten van homo’s. Alleen Roemenië scoort op dit punt nog lager. Op Cyprus werd homoseksualiteit pas in 1998 uit het Wetboek van Strafrecht verwijderd.

Hoewel het amendement van Van der Laan op het rapport over de toetreding van Cyprus werd overgenomen, stemde zij tégen het rapport. "In het rapport stond dat Cyprus aan alle mensenrechtenvereisten voldoet. Dat klopte dus niet en daarom had het rapport niet goedgekeurd moeten worden."

Om haar ongenoegen te benadrukken, schreef Van der Laan een brief aan de Cypriotische hoofdonderhandelaar met de EU, de heer Vassiliou. Daarin zette zij haar bezwaren uiteen. Ook gaf zij haar stemverklaring aan verschillende Cypriotische kranten. Zij stelde, dat D66 tegen de toetreding van Cyprus tot de EU zou stemmen zolang de discriminatie van homo’s niet voorbij was. In de Cyprus Mail zei ze: "Mijn partij heeft altijd op het standpunt gestaan dat over mensenrechten niet wordt onderhandeld. Homorechten zijn mensenrechten en dus niet-onderhandelbaar."

Een week na verschillende publicaties in de Cypriotische pers kondigde de regering aan de wet vanwege "druk uit het Europees Parlement" in versneld tempo te wijzigen. Opmerkelijk was dat regeringswoordvoerder Michaelis Papapetrou bij zijn verklaring expliciet aan de brief van Van der Laan refereerde. Straffen voor seksuele misdrijven worden binnenkort voor homo’s en hetero’s hetzelfde bestraft en de minimale leeftijd voor seksueel verkeer komt voor ook homo’s op zestien jaar te liggen.

Lousewies van der Laan is blij met het succes: "Ik weet hoe hard de mensen van de homobeweging in de toetredingslanden moeten vechten voor hun rechten en hoe steeds na elke twee stappen vooruit weer een stapje terug moet wordt gedaan. Het is goed te zien dat het ook anders kan. Hier ligt een duidelijke intentieverklaring en een actieprogramma van de Cypriotische regering. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat D66 al volgend jaar, bij het komende voortgangsrapport van Cyprus, niet langer tegen hoeft te stemmen."

 

Zie ook: Brief van Lousewies van der Laan aan de Cypriotische hoofdonderhandelaar Vassiliou.