/

Back to home page

Human Rights Women’s Rights Europe D66 ALDE/ELDR European Parliament

Bijdrage plenair debat: Sexuele gezondheid en reproductieve rechten

   Tue 02/07/2002

"De beschikking over je eigen lichaam en seksualiteit is een recht. Mijns inziens een fundamenteel recht, dat niet alleen in Europa en de kandidaat-landen, maar overal in de wereld gegarandeerd moet worden", aldus Lousewies van der Laan, dinsdag 2 juli tijdens het plenaire debat van het Europees Parlement in Straatsburg.

Voorzitter, Bizar. Dat is de weg naar dit rapport op zijn minst te noemen. Verstandige teksten over seksualiteit, die zo vanzelfsprekend zouden moeten zijn dat je ze bijna open deuren kunt noemen. En toch zijn er leden van dit Parlement die menen dat het rapport onderuit gehaald moet worden - heel bizar. In de ogen van mijn fractie behoren deze vraagstukken tot de competentie van de lidstaten. Maar als er eenmaal besloten is een rapport te maken dan werken wij gewoon constructief mee richting een goede inhoud. En dat is collega Van Lancker goed gelukt. Onze oprechte complimenten daarvoor. Terecht pleit zij voor goede voorzieningen: seksuele voorlichting is essentieel in het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en ziektes blijkt immers uit de statistieken. Daarnaast, collega Gröner zei het al, is de beschikking over je eigen lichaam en seksualiteit een recht. Mijns inziens een fundamenteel recht dat niet alleen in Europa en de kandidaat-landen, maar overal in de wereld gegarandeerd moet worden. De meeste landen van de Unie kennen goede wettelijke regelingen over geboortebeperking en abortus. In die landen zijn gezondheidsrisico's afgenomen. Het zou daarom totaal ongeloofwaardig zijn als wij morgen in dit Parlement wijzigingen aannemen die het rapport Van Lancker een stap terug maken ten opzichte van de goede regelingen die in de lidstaten bestaan. De ELDR is dan ook tegen een overgrote meerderheid van de ingediende amendementen omdat deze dreigen de gebalanceerde tekst onderuit te halen. Zeker wat betreft de twee gevoeligste punten steunen wij de huidige tekst: de morning - after pil moet goedkoop en over - the - counter beschikbaar zijn en abortus moet veilig en legaal zijn. Zij die dat niet steunen riskeren dat zeer kwetsbare vrouwen en meisjes straks weer in de achterkamertjes met breinaalden terecht komen. Als dat het signaal is dat dit Parlement morgen uit wil sturen dan doet onze fractie daar niet aan mee.