/

Back to home page

Women’s Rights Europe D66 European Parliament

D66: Geen Europees geld naar pro-life beweging

   Thu 25/10/2001

D66-europarlementariër Lousewies van der Laan is het oneens met een meerderheid in het Europees Parlement, die vindt dat de anti-abortusbeweging financiële steun moet krijgen vanuit Europese publieke middelen. Zij zal proberen om met name haar socialistische en groene collega’s op andere gedachten te brengen, om zo de gereserveerde gelden voor de anti-abortuslobby alsnog een andere bestemming te geven. Van der Laan: "Ik vind het onacceptabel dat belastinggeld wordt gebruikt om vrouwen van hun keuzevrijheid te beroven".

Het Europees Parlement heeft vandaag besloten dat groepen die strijden tegen het recht van vrouwen om zelf te beslissen over het wel of niet plegen van een abortus, voortaan aanspraak kunnen maken op Europese financiering. Daarvoor heeft het Parlement in de Europese begroting van 2002 een speciale budgetlijn gereserveerd. D66-europarlementariër Lousewies van der Laan probeert haar collega’s alsnog op andere gedachten te brengen zodat die budgetlijn in de tweede lezing alsnog geschrapt kan worden.

Al een aantal jaar probeert een professioneel opgezette lobby van de pro-life beweging in de Europese begroting geld vrij te krijgen voor anti-abortusgroepen. Dat ging tot dusver zonder veel succes, omdat de groenen, socialisten en liberalen het voorstel steeds blokkeerden. Bij de begrotingsbehandeling van 2002 stemden veel groenen en socialisten opeens wél voor het openbreken van de begroting en kreeg het voorstel een meerderheid. Daardoor kan er nu Europees belastinggeld worden ingezet voor de anti-abortuslobby.

Lousewies van der Laan is fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement en fel tegenstander van de Europese financiering van pro life. "Ik vertegenwoordig een partij die de vrije keuze van mensen als uitgangspunt heeft. Ik ben ook voor de vrije keus van mensen om zich wel of niet bij de anti-abortusbeweging aan te sluiten, maar het is onacceptabel dat belastingbetalers op deze manier worden gedwongen mee te betalen aan een beweging die strijdt voor een zeer controversieel en in mijn ogen zelfs schadelijk doel."

De begrotingswijziging was zo verpakt, dat er op het eerste gezicht niet uit af te leiden viel dat het om een anti-abortus amendement ging. Van der Laan sluit dan ook niet uit dat sommige van haar collega’s per ongeluk voor de wijziging hebben gestemd. "Ieder jaar, bij ieder begroting, doen de pro-life mensen eenzelfde poging om aan het Europese geld te komen. Iedereen zou nu toch op zijn hoede moeten zijn. Toch hoop ik dat het een foutje was van mijn collega’s, want dan hebben we een goede kans om de schade in tweede lezing te herstellen."