/

Back to home page

Human Rights Women’s Rights Europe D66 European Parliament

TIjdelijke verblijfsvergunning voor slachtoffers van vrouwenhandel

   Thu 10/10/2002

"Een hoognodige stap in de strijd tegen mensenhandel", aldus Lousewies van der Laan. De commissie Rechten van de vrouw en gelijke kansen van het Europees Parlement heeft unaniem met het voorstel ingestemd een voorstel van Lousewies van der Laan (D66) om slachtoffers van vrouwenhandel die tegen de daders willen getuigen een tijdelijke verblijfsvergunning te verstrekken.

De Europese Commissie wil dat daders van mensenhandel en mensensmokkel gemakkelijker opgespoord en berecht kunnen worden. Volgens Van der Laan is het daartoe nodig om slachtoffers van mensenhandel te stimuleren te getuigen tegen hun daders. Omdat de slachtoffers echter bijna altijd illegaal in Europa verblijven, zijn zij niet snel geneigd met hun verhaal naar de politie te gaan. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat slachtoffers die bereid zijn te getuigen een verblijfsvergunning van 6 maanden aangeboden kunnen krijgen. “Dat is een goed voorstel omdat het de opsporing verbetert,” meent Van der Laan, “maar het is minstens zo belangrijk dat de Commissie ook gauw met een voorstel komt dat speciaal aandacht schenkt aan bescherming van slachtoffers van mensenhandel".

De discussie over de bestrijding van mensenhandel zal worden voortgezet in de Commissie Justitie en Burgelijke Vrijheden van het Europees Parlement, waarvan Van der Laan vice-voorzitter is. In december zal het Europees Parlement over de definitieve voorstellen stemmen.