/

Back to home page

Women’s Rights Europe Secular State D66 European Parliament Vatican

Europees Parlement: lidstaten moeten banden met Vaticaan verbreken

   Wed 13/03/2002

De lidstaten van de Europese Unie zouden het Vaticaan niet langer als land moeten erkennen, dat heeft het Europees Parlement vandaag gesteld. In het rapport over vrouwen en fundamentalisme, dat vanochtend met de kleinst mogelijke parlementaire meerderheid is aangenomen, is een amendement van D66-europarlementariër Lousewies van der Laan opgenomen. Daarin wordt gesteld, dat een land waar vrouwen geen staatsburger kunnen zijn geen erkenning verdient van de EU-lidstaten. Hoewel op het grondgebied van het Vaticaan ook een klein aantal nonnen wonen en werken, kunnen zij op grond van hun geslacht nooit voldoende hoog in de katholieke hiërarchie stijgen om het ‘staatsburgerschap’ van de centrale administratie van de katholieke kerk te verwerven.

Anderhalf jaar geleden riep Van der Laan samen met twee collega-europarlementariërs de lidstaten ook al op tot het omzetten van de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan in een open dialoog. Volgens de drie europarlementariërs is de paus de religieus leider van de katholieke kerk. Zij vinden daarom dat hij als kerkleider behandeld dient te worden en niet langer als staatshoofd.

"Het is een misverstand dat D66 zou vinden dat het Vaticaan zich niet met de politiek zou mogen bemoeien, zoals het Vaticaan zich ook actief met dit rapport heeft beziggehouden," stelt Lousewies van der Laan. "Elke organisatie met een politieke agenda moet zijn wensen aan de politiek kenbaar maken. Vakbonden, de milieubeweging en de multinationals doen dat ook en daar is niets mis mee. Wat wij echter niet goed vinden, is dat het Vaticaan als enige religie ter wereld plaats heeft aan dezelfde tafel waar regeringen beleid maken. Daarom moet het Vaticaan het stemrecht in organisaties als de Verenigde Naties en de WTO worden afgenomen. Dat is ook de reden waarom wij vinden dat de Europese landen hun diplomatieke betrekkingen met de katholieke kerk moeten omzetten in een open dialoog, zoals zij die ook met andere godsdiensten voeren. Dat is nu dus ook één van de consequenties van de uitspraak die het Europees Parlement vandaag heeft gedaan."

Pour Memoire:

Het amendement dat Lousewies van der Laan in de vrouwencommissie van het Europees Parlement heeft ingediend is opgenomen in het rapport A5-0365/2001 van Maria Izquierdo Rojo "Verslag over de vrouwen en het fundamentalisme" als punt 34:

"Calls on the EU Member States not to recognise countries in which women cannot acquire full citizenship or are excluded from government;"

 

Zie ook: Doorbreek machtspositie Vaticaan (artikel)