/

Back to home page

War, Peace and Development Europe D66 European Parliament

Grotere rol voor EU in het Midden-Oosten

   Fri 16/02/2001

Europa moet niet alleen geldschieter zijn in het Midden-Oosten, maar ook haar politieke verantwoordelijkheid opnemen. Dat stelt de Europees fractievoorzitter van D66, Lousewies van der Laan. In januari van dit jaar reisde zij naar het Midden-Oosten om het vredesproces en de verschillende EU-projecten te bespreken met Palestijnse politici als Yasser Arafat.

De Europese Unie is de grootste donor van de Palestijnse Autoriteit. Zij financiert bijna de helft van Arafats begroting. Wanneer het echter op politieke ondersteuning van het vredesproces aankomt, laat de EU alles aan Amerika over. Van der Laan: “Amerika wordt door de Palestijnen gezien als partij voor Israël. Europa speelt een veel neutralere rol. Die moet zij koesteren, maar ook inzetten. Het waren de Palestijnen die het vredesvoorstel van Clinton niet ver genoeg vonden gaan. Europese betrokkenheid vergroot de kans op een Palestijns akkoord, al was het maar vanwege onze economische invloed.”

Kleinere rol VS met Bush

In een debat met ‘Europees Minister van Buitenlandse Zaken’ Solana riep Van der Laan op prioriteit te geven aan het op één lijn krijgen van de Midden-Oosten politiek van de lidstaten. Dat is een voorwaarde voor een politieke rol van de EU. Volgens Van der Laan is de tijd rijp: “De verkiezing van de havik Sharon maakt vredesbesprekingen noodzakelijker dan ooit. Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse president Bush het vredesvoorstel van Clinton ingetrokken en een minder prominente rol van de VS aangekondigd. De EU heeft met de benoeming van Solana als Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands beleid voor het eerst de mogelijkheid een echt buitenlands beleid te voeren. Wat nog nodig is, is politieke wil.”

Ziekenhuis

Naast gesprekken met politici voerde Van der Laan ook gesprekken met de mensen die dagelijks met het geweld leven. Zo bracht zij een bezoek aan het Gaza-hospitaal. Dit ziekenhuis is met EU-geld gebouwd en was in 1996 al gereed. Wegens bureaucratische problemen bij de Europese Commissie kon het echter niet in gebruik worden genomen, terwijl de onlusten zorgden voor een groot tekort aan ziekenhuisbedden. In 1999 heeft Van der Laan in haar rapport kwijting van de begroting namens het Parlement maximale politieke druk op de Commissie gezet om het ziekenhuis snel in gebruik te nemen. Dankzij deze druk vanuit het EP is het ziekenhuis begin dit jaar eindelijk in gebruik genomen. Helaas heeft het ziekenhuis nu te kampen met tekorten aan medicijnen en personeel vanwege de door Israël opgelegde sluitingen.

Beschoten

Tijdens haar bezoek aan het Midden-Oosten maakte de europarlementariër zelf kennis met het geweld. Tijdens een werkbezoek aan een vluchtelingenkamp in Gaza stapte zij met een collega uit de officiële wagens om met de vluchtelingen te spreken. Enkele ogenblikken later werd de delegatie beschoten vanuit een nabijgelegen Israëlische nederzetting. Toevalligerwijs werd dit gefilmd door de Italiaanse televisie. Er vielen geen gewonden, maar het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een officiële klacht ingediend bij de Israëlische autoriteiten.