/

Back to home page

Human Rights War, Peace and Development Democracy around the World Law and Liberties D66

Vragen van het Lid Van der Laan over geheime gevangenissen in Afghanistan

   Tue 14/02/2006

Human Rights Watch heeft op 19 december bericht over een "donkere gevangenis" in Kabul, waarin 8 gevangenen in Guantanamo Bay via hun advocaten hebben laten weten dagenlang in het donker vastgehouden te zijn, vaak dagen zonder eten of slaap en onderworpen aan harde muziek (20 dagen Eminem en Dr. Dre).  Gevangenen zouden geslagen zijn en dagen vastgeketend hebben gezeten. D ...

Human Rights Watch heeft op 19 december bericht over een "donkere gevangenis" in Kabul, waarin 8 gevangenen in Guantanamo Bay via hun advocaten hebben laten weten dagenlang in het donker vastgehouden te zijn, vaak dagen zonder eten of slaap en onderworpen aan harde muziek (20 dagen Eminem en Dr. Dre).  Gevangenen zouden geslagen zijn en dagen vastgeketend hebben gezeten. De gevangenis zou nog vorig jaar operationeel zijn geweest.  (www.hrw.org en uitzending National Public Radio van 19 december 2005).

 

 

 

1. Is de minister bekend met deze berichten? Was de Nederlandse regering of iemand in overheidsdienst op de hoogte van het bestaan van deze gevangenis?

 

2. Heeft de minister bilateraal dan wel in Europees verband opheldering over deze gevangenis gevraagd aan de VS?

 

3. Wanneer krijgt de VN  toegang tot Guantanamo Bay om met gevangenen te spreken? Is het juist dat de EU een resolutie van Cuba in de VN mensenrechtencommissie in april van dit jaar niet gesteund heeft omdat er een toezegging van de VS was dat de VN snel toegang zou krijgen? Welke stappen worden er ondernomen om die toegang alsnog te verkrijgen?

 

4. Is de minister bekend met een uitzending van ABC News van 18 november waarin CIA functionarissen  zes "CIA approved enhanced interrogation techniques"  uiteen zetten die vanaf maart 2002 goedgekeurd zouden zijn. Was de regering  of iemand in overheidsdienst op de hoogte van van deze wijze van verhoren? Welke van de zes genoemde technieken (attention grab, attention slap, belly slap, long term standing and sleep deprivation, cold room, waterboarding) zou de Nederlandse regering als "marteling" kwalificeren? Deelt de regering de mening van de CIA dat de CIAzich niet aan marteling schuldig maakt?

 

5. Hoeveel mensen zijn aangehouden in Afghanistan bij operaties waar Nederland aan deelneemt, zoals Enduring Freedom en ISAF? Kan de regering er voor in staan dat geen van deze mensen is ondergebracht in een geheime gevangenis, dan wel onderworpen is aan dit soort behandeling en dat allen conform het internationaal humanitair recht behandeld worden?

 

6. Zal/is de Nederlandse mensenrechten ambassadeur in december naar Afghanistan gaan/gegaan zoals aangegeven bij de begrotingsbehandeling op 24 november