/

Back to home page

Women’s Rights Europe CDA D66 European Parliament

Discriminatie van vaders strijdpunt in Europees Parlement

   Sat 19/05/2001

Is een man die na het opnemen van zijn ouderschapsverlof door zijn werkgever aan de kant wordt gezet het slachtoffer van discriminatie? Of geldt dit alleen voor vrouwen? Het CDA wil niet dat de Europese anti-discriminatieregels ook voor mannen gelden. Lousewies van der Laan van D66 probeert dit via een amendement alsnog voor elkaar te krijgen: "De opvattingen over wie werkt, wie zorgt en hoe je dit combineert zijn de laatste jaren gelukkig sterk veranderd. Kleine kinderen zijn geen zaak voor moeders alleen - ook vaders hebben rechten en plichten."

Een moeder die na het opnemen van zwangerschapsverlof problemen krijgt met haar werkgever, is het slachtoffer van discriminatie en moet met Europese regels worden beschermd. Daar zijn de meeste partijen in het Europees Parlement het wel over eens. Maar hoe zit dat met een vader die na opname van zijn wettelijk geregelde ouderschapsverlof door zijn werkgever op een zijspoor wordt gezet? Moeten de anti-discriminatieregels hem ook beschermen? Het CDA vindt van niet en heeft ervoor gezorgd dat het rapport van de commissie gelijke kansen vaders van deze bescherming uitsluit. Lousewies van der Laan van D66 probeert door middel van een amendement de vaders alsnog bescherming te bieden.

In de volgende ronde van het debat mogen niet alleen de leden van de 'vrouwencommissie' zich uitspreken over het onderwerp, maar wordt er door het hele parlement over gestemd. De fractievoorzitter van de Nederlandse sociaal-liberalen hoopt dat de grotere bescherming van ouders dan meer kans maakt. De christendemocraten vormen echter zowel in de vrouwencommissie als in het EP de grootste fractie.

Volgens Van der Laan toont het debat aan dat de emancipatie nog niet is voltooid: "Het aantal vaders in Nederland dat gebruikt maakt van het recht op ouderschapsverlof is delaatste jaren enorm toegenomen. Mensen hebben tegenwoordig andere opvattingen over wie er zorgt en wie werkt. Ik vind toe te juichen dat mensen steeds minder volgens de geijkte patronen redeneren. Het lijkt alsof het CDA die ontwikkeling niet helemaal kan bijbenen. Dat is vooral jammer omdat dit een conservatieve meerderheid mogelijk maakt in wetgeving die veel met name jonge mensen raakt."

Het CDA verzet zich ook tegen het recht van ouders van (jonge) adoptiekinderen om aanspraak te maken op ouderschapsverlof. De christendemocraten hebben echter vooralsnog geen meerderheid gevonden om dit recht te blokkeren.