/

Back to home page

GLBT Rights Women’s Rights Dutch Politics CDA D66

Donner laat lesbiënnes in de kou staan

   Fri 24/06/2005

Homoparen mogen binnenkort een buitenlands kind adopteren. De ministerraad stemde vandaag in met een wetsvoorstel hierover van minister Donner van Justitie. Dit wetsvoorstel biedt - anders dan een initiatiefwetsvoorstel van D66, PvdA en VVD - echter geen soelaas voor de duizenden kinderen die opgroeien bij getrouwde lesbiënnes. Afgelopen maart bleek minister Donner eindelijk bereid om - op termijn - het wettelijk verbod op buitenlandse adoptie door paren van gelijk geslacht op te heffen. D66 dringt daar al jaren op aan. Nu kunnen homoparen slechts via een U-bocht constructie samen een buitenlands kind adopteren: eerst adopteert de éne partner en daarna de andere. Deze procedure neemt tenminste 4 jaar in beslag, een periode waarin het kind geen zekerheid heeft over het ouderschap. Daaraan komt nu een einde.

Het wetsvoorstel regelt echter geen gelijke rechten voor kinderen die opgroeien bij lesbische ouderparen. Wanneer binnen een huwelijk van twee vrouwen, bijvoorbeeld door kunstmatige inseminatie, een kind geboren wordt, moeten de twee moeders dat kind eerst adopteren en vervolgens een testament opstellen en allerlei andere formaliteiten regelen. Dat kan jaren in beslag nemen, veel geld kosten en een zware emotionele belasting vormen. Voor heteroparen die door kunstmatige inseminatie een kind krijgen, gelden deze eisen niet; die krijgen bij de geboorte van rechtswege het ouderschap. Het enige dat het wetsvoorstel van Donner verandert is dat lesbiënnes al vóór de geboorte van hun kind met de adoptieprocedures kunnen beginnen. 'Ik ben blij dat er nu eindelijk wettelijke bescherming komt voor buitenlandse adoptiekinderen die opgroeien bij homoparen en dat het discriminerende adoptieverbod uit de Nederlandse wet verdwijnt’, zegt D66-kamerlid Lousewies van der Laan. ‘Maar Donner’s timing is wel heel opmerkelijk. Jarenlang weigerde hij de wet aan te passen. Nu D66, PvdA en VVD in maart een initiatiefwet aankondigden waarin zowel de homo-adopties áls het lesbisch ouderschap geregeld worden, dient de minister plotseling snel een wetsvoorstel in dat maar de helft van het probleem oplost. Wij zullen ons initiatiefwetsvoorstel dus gewoon doorzetten’. Het is niet de eerste keer dat minister Donner de totstandkoming van een initiatiefwetsvoorstel probeert voor te zijn. Eerder dit jaar diende de heer Luchtenveld (VVD) een wetsvoorstel in dat een verplicht ouderschapsplan na echtscheidingen invoert en de zogenaamde ‘flitsscheiding’ formaliseert. Halverwege de procedure diende minister Donner een wetsvoorstel in dat ook het ouderschapsplan regelt maar de flitsscheiding juist afschaft. Het leverde de minister een berisping op van Kamervoorzitter Weisglas, want het is heel ongebruikelijk het Parlement op deze manier in de wielen te rijden.