/

Back to home page

 

Dutch Politics

Latest Blogs

Een groot Europeaan

12/03/2010

Hans van Mierlo was naast een inspirerend democraat en politieke innovator, een groot Europeaan. Zijn bijdrage aan de Europese Conventie en zijn sterke geloof, ook als minister van Buitenlandse Zaken, in Europese samenwerking hebben geholpen Nederland lang in het centrum van de Europese invloedssfeer te houden. Dat hij uit de Europese Conventie stapte omdat de toenmalige Nederlandse regering te weinig ambitie en visie had siert hem.

Hans had graag gezien dat de Nederlandse regeringsvertegenwoordiger echte stappen kon zetten om een Europees buitenlands beleid op te zetten. Daarnaast wilde hij zich inzetten voor het behoud van het institutionele evenwicht, de betrokkenheid van de Europese burger en de bescherming van de grondrechten van de burgers van de Europese Unie. Op zijn eigen understated manier schrijft hij over de regeringsnotitie die de inzet van Nederland moet verwoorden: “De toonzetting van de notitie is van een terughoudendheid zoals ik die nimmer heb aangetroffen sinds het begin van het integratieproces”. Met zijn vertrek begon een periode van politieke terughoudendheid ten aanzien van Europa die helaas nog steeds voortduurt. Naast zijn Europese inzet, en natuurlijk het oprichten van mijn partij, is in mijn optiek het doorbreken van de grip van het CDA op de Nederlandse politiek - met de Paarse kabinetten – een van zijn grootste verdiensten. Op dat moment was het CDA (en haar voorgangers) langer aan de macht in Nederland dan de communistische partij in de Sovjet Unie.

Paars was an sich dus al revolutionair, maar de ruimte die toen gecreëerd is voor individuele ontplooiing – of dat nu is om te kiezen wanneer je winkelt of hoe je sterft – werkt nog steeds door in ons nationaal bewustzijn. Het progressieve imago van Nederland, dat in hoge mate afhangt van ons beleid op het gebied van euthanasie, drugs en homorechten, zijn veelal D66 scheppingen, met hun wortels in Paars. Dat Nederland nog veel aanzien heeft in de wereld, ondanks de problemen van de afgelopen jaren, is mede te danken aan deze progressieve periode. Hans zal door iedere D66er, maar ook iedereen die gelooft in democratie en Europese samenwerking gemist worden. Wij zijn het hem verschuldigd deze idealen - juist de komende tijd – te blijven verdedigen.